• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam o zápise detí do špeciálnej materskej školy
    • 19. 4. 2018
    • Riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy s materskou školou Karpatská 1, v Bratislave zverejňuje zápis a podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

     V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 o materskej škole.

    • Čítať viac
    • OCENENIE
    • 9. 4. 2018
    • Za dlhoročnú obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej
     generácie bola pri príležitosti Dňa učiteľov vedúcou odboru školstva Okresného úradu Bratislava ocenená

     naša kolegyňa Evička Vrábliková.

     Srdečne blahoželáme.

    • Čítať viac
    • Prevádzka šk. dvora
    • 20. 2. 2018
    • Vážení rodičia,

     od 19.februára 2018 v záujme zabezpečenia bezpečnosti Vašich detí bude prístup autom na školský dvor časovo obmedzený.

     Otvorené:

     7.00 - 9.00

     12.00 - 12.30

     15.00

     V prípade potreby vstupu mimo uvedeného času kontaktujte nás na tel. čísle: 0911 487 961.

    • Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4