• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Postup podania elektronickej žiadosti:
    • 10. 2. 2023
    • 1.Vyplníte elektronický formulár žiadosti. Pri vypĺňaní treba pozorne vybrať organizačnú zložku:

     - Špeciálna základná škola, (príp. prípravný ročník alebo iný ročník)

     - Špeciálna materská škola


     2. Odošlete vyplnený elektronický formulár,

     3. Vytlačte a podpíšte (v prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodnú, že žiadosť bude podpisovať iba jeden a rozhodnutie sa doručí iba jednému z nich, je potrebné k žiadosti priložiť Písomné vyhlásenie o dohode zákonných zástupcov ak jeden zo zákonných zástupcov nemôže zohnať z dôvodu nejakej prekážky, podpis druhého zástupcu je potrebné k žiadosti priložiť Písomné vyhlásenie jedného zákonného zástupcu. Ak podpíšu žiadosť obidvaja zákonní zástupcovia a chce dostať rozhodnutie každý rodič dieťaťa nevypisujete žiadne písomné vyhlásenie.

    • Postup podania elektronickej žiadosti:: Čítať viac
    • 2%
    • 7. 2. 2023
    • Milí priatelia,

     v mene celého Oz SIEDMA BODKA,

     Vám aj tento rok prikladám tlačivá k 2% z Vašich daní, ktoré budeme radi ak venujete nášmu OZ SIEDMA BODKA. Ako každý rok, tak aj tento rok budú využité na rôzne kompenzačné a vzdelávacie pomôcky, akcie, výlety a iné aktivity, ktorému sa naše občianske združenie venuje.

    • 2%: Čítať viac
    • OZNÁMENIE
    • 25. 12. 2022
    • V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám

     oznamujem

     že od 1. januára 2023

     dochádza k realizácií transformácie poradenského systému.

    • OZNÁMENIE: Čítať viac
    • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu
    • 15. 12. 2022
    • Vážení rodičia

     Vzhľadom na pretrvávajúci vysokú chorobnosť detí vo všetkých triedach Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1 - na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací do piatku 16.12.2022 (vrátane). Rovnako nebude fungovať ani ŠKD ani záujmová činnosť.

    • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: Čítať viac
    • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu
    • 9. 12. 2022
    • Vážení rodičia

     Vzhľadom na vysokú chorobnosť detí vo všetkých triedach Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1 - na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces na 3 kalendárne dni. Od pondelka (12.12.2022) do stredy (14.12.2022). Rovnako nebude fungovať ani ŠKD ani záujmová činnosť.

    • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: Čítať viac
    • Vianoce v meste
    • 30. 11. 2022
    • Pripravte si svoje lajky a srdiečka pre radostne zdobené stromčeky. Ak sa Vám náš stromček páči, HLASUJTE od 2. do 12. decembra na facebookovej stránke BKIS https://www.facebook.com/bkis.sk

    • Vianoce v meste: Čítať viac
    • Farebný týždeň
    • 16. 11. 2022
    • Vážení rodičia,

     touto cestou by sme Vás chceli informovať, že na našej škole bude v týždni od 21. 11. 2022 do 25.11. 2022 prebiehať celoškolská akcia Farebný týždeň. Každý deň budú prebiehať konkrétne aktivity spojené s uvedomovaním si farieb a prepojením témy Štyri ročné obdobia a striedanie dňa a noci. Prosíme teda o Vašu spoluprácu a pripravte svoje deti na tento týždeň nasledovne:

    • Farebný týždeň: Čítať viac
    • Riaditeľské voľno dňa 18.11.2022
    • 14. 11. 2022
    • Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.

     o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ

     SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje z organizačných dôvodov

     1 deň riaditeľské voľno

     18.novembra 2022

    • Riaditeľské voľno dňa 18.11.2022: Čítať viac
    • Plánovaná odstávka elektrickej energie
    • 5. 11. 2022
    • Milí rodičia,
     oznamujeme vám, že dňa 8. 11.2022 je plánovaná odstávka dodávky elektriny od 8:30 do 16:30.
     V škole sa bude kúriť do odstávky, preto vás prosíme deti obliecť teplejšie ( triedni učitelia si
     pripravili náhradný program) a ak je to vo vašich možnostiach prísť si po svoje dieťa skôr.

    • Plánovaná odstávka elektrickej energie: Čítať viac
    • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022
    • 8. 7. 2022
    • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

     Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
     o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pre viac info viď príloha.

    • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022: Čítať viac
    • Obmedzenie prevádzky dňa 15.6.2022 (streda)
    • 14. 6. 2022
    • Riaditeľstvo ŠZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že dňa 15.6.2022 (streda) bude prevádzka školy a materskej školy obmedzená z prevádzkových dôvodov iba do 13:00.

     Prosíme rodičov, aby si deti prišli prevziať do 13:00.

    • Obmedzenie prevádzky dňa 15.6.2022 (streda): Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4