• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Vianočné tvorivé dielne 19.12.2018 od 14.00 h.
    • 13. 12. 2018
    • Čítať viac
    • Milí rodičia,
    • 31. 8. 2018
    • dva mesiace prázdnin ubehli rýchlo ako voda v rieke, opäť je tu september a pre nás všetkých nastáva obdobie plnenia si školských povinností.

     Určite sa Vy a Vaše deti tešíte na príchod do školy.

     Naša škola dostáva nový šat a nepodarilo sa nám ju obliecť bez komplikácií k 3. 9. 2018, preto Vás prosíme o zhovievavosť.

    • Čítať viac
    • Online platby rodičov škole
    • 29. 8. 2018
    • Základné informácie

     Edupage už niekoľko rokov pomocou modulu platby umožňuje školám viesť evidenciu poplatkov a platieb svojich žiakov, importovať a automaticky párovať platby z elektronických bankových výpisov alebo posielať maily s informáciami o platbách rodičom. Rodičia na webe alebo v mobilnej aplikácii môžu vidieť všetky poplatky, ktoré majú platiť a skontrolovať, ktoré platby už zaplatili alebo nezaplatili.

    • Čítať viac
    • ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti časti nehnuteľného majetku štátu v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou
    • 5. 7. 2018
    • Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava ako správca majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 1 ods.pís. a) a ustanovením § 3 ods.4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.) rozhodla takto:

    • Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4