• Novinky

     • JEDÁLEŇ
      • JEDÁLEŇ

      • Milí rodičia,

        

       od 1. septembra 2018 škola zmenila dodávateľa školskej stravy.

       Dodávateľ: Almanach s.r.o.

       Sídlo:  Stravovacie zariadenie Družba, Botanická 25, Bratislava

       Cena lístku:

       Deti MŠ( D,O,) - 1,77€

       Deti MŠ( D,O,O) - 2,22€

       Žiaci ŠZŠ -1,92€

        

       Prihlasovane a odhlasovanie:

       obedy@karpatska.eu

       SMS - 0911 487 961

        

       Odhlasovanie deň vopred do 18:00 hod, alebo príslušný deň do 7:30 hod.

       Bankové spojenie: SK 65 8180 0000 0070 0060 6960

        

       Platby za obedy sa platia mesačne vopred. Platbu je potrebné uskutočniť do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, inak strava nebude poskytnutá.

       Prosíme používať príslušný variabilný symbol.