• Novinky

      • Milí naši žiaci a rodičia,

      • V tomto čase sa zvykneme bežne stretávať v škole a tešiť sa z jarných chvíľ, ale teraz sme sa zrazu ocitli v začarovanom svete karanténnych opatrení, ktoré nám postupne ukracujú z našich každodenných možností a tým aj radostí. Dovolila som si pre Vás pripraviť malý manuál na ľahšie zvládnutie tohto náročného obdobia:

       1. Režim dňa aj týždňa

       V rámci týždňa si vyčleňte „pracovné“ dni a voľnejšie (víkendové). V pracovných dňoch si vytvorte režim, ktorý je podobný bežnému pracovnému dňu. Vstávajte v rovnakom čase, vyčleňte si čas na prácu, učenie, tvorenie, pohyb, zábavu a odpočinok. Spoločne s deťmi si môžete k jednotlivých činnostiam nakresliť obrázky alebo urobiť fotografie. Ráno si prejdite, čo vás v ten deň čaká a večer môžete deň spoločne vyhodnotiť. Rutiny pomáhajú redukovať neistotu a obavy z novej situácie.

       V rámci voľnejších dní dajte priestor aktivitám, ktoré si vyberú deti, samozrejme v rámci možností a pokojne dajte priestor aj bláznivým nápadom napr. deň v maskách, začarovaná krajina, plyšákove narodeniny...

        

       1. Nové poznatky

       Primerane veku dieťaťa venujte časť dňa školským úlohám. Môžete to pomenovať „hráme sa na školu“, roly učiteľa a žiaka si pokojne striedajte, ľahšie si tak overíte porozumenie novým vedomostiam. Ak je úloh veľa, urobte si zoznam, učte deti odhadnúť dĺžku trvania úlohy, začnite ľahkou, potom ťažšiu a nakoniec niečo tvorivé, označujte hotové a nezabudnite na prestávky. Držte sa záujmu dieťaťa, pokiaľ ho úloha zaujme, pokojne ho  nechajte pracovať dlhšie alebo ísť viac do hĺbky, hľadať si informácie navyše.   Pokiaľ máte pocit, že sa vám nedarí, prejdite radšej na inú úlohu, vrátite sa k tomu po porade s učiteľom, najlepšie inou metódou. Skúste využiť pestré formy, ktoré máte k dispozícii. Ku koncu vyučovacieho času nezabudnite vyzdvihnúť úspechy, čo ste sa nové naučili.

       Pozor na správy a negatívne informácie, ktorých je dnes pretlak, dávkujte si ich opatrne.

        

       1. Práca a tvorivosť

       Podľa možností zapájajte dieťa do bežných prác v domácnosti. Deti obľubujú najmä varenie, pečenie, podporuje to ich pocit užitočnosti a samozrejme aj chuť do jedla. Využite aktuálnu situáciu a priblížte im aj dôležitosť upratovania a udržiavania domácnosti v čistote a poriadku. Zahrajte sa hru, čo kam patrí, alebo ako podľa pachu rozlíšiť čistú a špinavú bielizeň. Vyrobte si vlastné rúška podľa chuti a možností a vysvetlite si dôležitosť ich nosenia. Vyrábajte rôzne drobnosti aj na skrášlenie obydlia alebo len tak pre radosť seba i druhých, doprajte si každý deň poriadnu porciu smiechu a zábavy.

        

       1. Pohyb a čerstvý vzduch

       Na udržanie dobrej telesnej kondície, ale aj uvoľnenie vnútorného napätia je veľmi dôležité nezabúdať na pravidelný pohyb aspoň pár minút denne. Pre deti ideálne v spojení s hudbou, obľúbenými pesničkami. Zmena prostredia, čerstvý vzduch a najmä slnko vedia robiť hotové zázraky pre naše zdravé fungovanie. Doprajte si ich pravidelne aspoň v takej miere ako je to možné. Všímajte si vonku zmeny v prírode, tešte sa z prebúdzania prírody, dodajú optimizmus, že aj toto náročné obdobie raz skončí.

        

        

        

       1. Sociálne kontakty – radosť pre druhých

       Asi najťažšie je zvládnuť odlúčenie od blízkych ľudí, či už z radov rodiny alebo kamarátov a známych. Snažte sa udržiavať tieto kontakty aspoň elektronicky. Posielajte svojim blízkym fotografie alebo krátke videá svojich výtvorov a rôznych aktivít. Myslite a starajte sa o potreby, nezabúdajte na ich sviatky, snažte sa využiť každú možnosť ako ich potešiť, určite sa vám to vráti.

        

       1. Drobné radosti pre seba

       Teraz je čas, keď nesmiete zabúdať ani na seba, pokojne si doprajte každý deň niečo, načo sa môžete tešiť. Ideálne ak nájdete niečo spoločné pre celú rodinu, môže to byť spoločná hra alebo film, či rozprávka alebo pesnička pred spaním. Niekto viac ocení chvíľu o samote s obľúnenou knihou alebo kúsok čokolády. Niekto iný potrebuje pokoj, takže si vychutná viac kúpeľ alebo inú formu relaxu. Hlavne žiadne výčitky, teraz je čas spomaliť a udržiavať zásoby.

       Samozrejme, nič z toho nie je povinné, netreba robiť veci nasilu, vyhýbajte sa zbytočnému prepínaniu svojich síl, každý len podľa svojich možností. Dôležité je, aby ste našli  rovnováhu aj v tejto nezvyčajnej situácii a udržali svoje fyzické aj psychické zdravie v čo najvyššej miere. Budem sa tešiť na naše opätovné strenutia.

                       Vaša Sonička – psychologička Vašíčková.

      • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

      • Milí rodičia, deti,

                   Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

       O znovuotvorení školy Vás budeme informovať na webovej stránke školy a prostredníctvom triednych učiteľov.
        

       Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. 

       Vyučovanie prebieha individuálne prostredníctvom dohodnutých foriem práce s triednymi učiteľmi.

       Do pozornosti Vám dávame nový portál učímenadiaľku.sk  https://www.ucimenadialku.sk/

        

       Želáme Vám veľa trpezlivosti, zdravia, optimizmu.

        

       Vedenie školy

      • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

      • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      • Zápis do MŠ

      • Záujemci o prijatie do špeciálnej materskej školy kontaktujte zástupkyňu materskej školy na emailovej adrese: msmisikova@centrum.sk

      • Dôležité...

      • Vyučovanie sa prerušuje v období od 16. marca 2020

       do 27. marca 2020, vrátane.

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, vrátane.

      • Vážení rodičia,

      • v súvislosti s možnosťou šírenia závažného vírusového ochorenia COVID-19

       prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR.

        

        · často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,

       · očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

       · zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

       · vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky,

       · ak ste chorý, liečte sa doma,

       · zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

       · 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),

       · v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne telefonicky informovať lekára popísať mu symptómy  a riadiť sa jeho príkazmy;

       V škole zavádzame potrebné dezinfekčné opatrenia:

       •  sledovanie zdravotného stavu detí, hlavne pri príchode do školy,
       •  dezinfekcia ozónom v MŠ,
       •  dezinfekcia priestorov školy,

       Žiadame Vás, aby ste do školy a špeciálnej materskej školy vodili len zdravé deti. 

       V súčasnej situácii nevidím dôvod k panike, ale vyššie spomínané preventívne opatrenia považujem za dôležité  pre zdravie detí a každého z nás. 

       Ubezpečujem Vás, že situáciu sledujeme a snažíme sa priebežne reagovať v súlade so stanoviskom a odporúčaniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

       Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

       http://www.uvzsr.sk/index.php?option=comcontent&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153