• CŠPP

    • Jej cieľom je identifikovať prítomnosť a mieru narušenej komunikačnej schopnosti u dieťaťa, navrhnúť individuálny plán ďalšej terapie, v prípade potreby odoslať dieťa na vyšetrenie u lekárskych špecialistov a odporučiť ďalšie vzdelávanie dieťaťa v materskej alebo základnej škole tak, aby napriek jeho ťažkostiam v reči mohlo prežívať plnohodnotné detstvo.

     Diagnostický postup prebieha v našom centre nasledovne:

     Najčastejšie nás kontaktuje rodič dieťaťa telefonicky (na tel. č. 02 5262 30 48, 02 5262 3666 ) alebo mailom (emilia.lazova@karpatska.eu, lenka.hanuskova@karpatska.eu) opíše nám slovne aké má dieťa ťažkosti v reči, dohodneme si termín diagnostického vyšetrenia a mailom mu pošleme vstupný dotazník. Je praktické, keď si ho rodič môže vytlačiť a v domácom prostredí vyplniť v čase, keď to jemu najlepšie vyhovuje. Dotazník je viacstranový a okrem súhlasu s vyšetrením, spracovaním osobných údajov atď. obsahuje aj pre nás cenné informácie o vývine reči, motoriky, povahe a záujmoch dieťaťa, absolvovaných lekárskych vyšetreniach, poslednú stránku vypĺňa učiteľka v materskej škole, kde dieťa chodí. Jej pohľad na komunikáciu dieťaťa v rovesníckej skupine, jeho záujem o učenie, vývin hry a kresby nám umožnia preniknúť hlbšie do denných aktivít dieťaťa.

     Náš vstupný dotazník, ktorým sa stávate klientom nášho centra nájdete tu.

     Dobrá príprava na diagnostické vyšetrenie je veľmi dôležitá. Rodič môže pomôcť dieťaťu tým, že ho navnadí na to, že ho čaká hranie sa a úlohy a tetami, čo pomáhajú deťom rozprávať. Keď je dieťa uvoľnené, začne u nás rozprávať, cíti sa dobre a potom všetko ide hladko a ani to netrvá tak dlho. Logopédka môže pripraviť také hračky, o ktoré bude prejavovať dieťa záujem, ktoré rodič uviedol v dotazníku, úlohy prispôsobí veku a diagnóze dieťaťa, niektoré môže prichystať na stolček iné ako aktivitu na koberci alebo pri zrkadle.

     Počas vyšetrenia sa zameriavame na porozumenie reči, verbálnu produkciu alebo u nehovoriacich detí úroveň náhradnej komunikácie, ktorú doma používajú, postupne prehodnotíme všetky jazykové roviny a oblasti ktoré priamo súvisia s vývinom reči. Väčšinou je rodič na vyšetrení prítomný, ak ide o prvé vyšetrenie u nás. Čím menšie je dieťa, (alebo aj čím menej verbálne komunikuje), tým viac potrebuje prítomnosť rodiča, aby sa cítilo bezpečne a vyrovnane.

     Súčasťou diagnostiky je štandardná logopedická správa s odporúčaním do praxe, inštruktáž k ďalším cvičeniam, ktoré pomôžu rozvíjať verbálnu komunikáciu alebo nastavenie vhodnej AAK pri nehovoriacich deťoch.

     • Nadpis

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.