• Aktivity

   • Čítajme s radosťou...

    Školský projekt

    2017/2018

    Ciele projektu: zabezpečiť podporu a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v oblasti:

    • Sociálnych a komunikačných zručností,
    • čitateľskej gramotnosti,
    • pracovných a tvorivých zručností,
    • pohybových a motorických zručností,
    • informačných a komunikačných technológií.

    Tematické okruhy:

    1. Čitateľská gramotnosť – „Čítajme s radosťou ...“ (celoročná súťaž – finálny výrobok kniha )
    2. Poznaj svoje mesto – „Bratislava moje mesto“
    3. Boj proti obezite – „Zdravá výživa“   
    4. Pohybové aktivity- „Pohybom a športom ku zdraviu“                                                                                     
    5. Ochrana životného prostredia  OLOmánia (celoročná úloha).
    6. Workshopy k environmentálnym aktivitám „Deň jablka“ a „Deň Zeme“.

    Učíme sa  interaktívne a zábavne „Kto skúsi pokusy?“ (učíme sa s pokusmi).


    Plánované akcie v školskom roku 2016/2017

    [aktualizované: 20.12.2016]

    Celoškolský projekt 2016/2017
    „Siedma bodka“

    September

    • Otvorenie celoročného projektu.
    • 13. september – svetový deň čokolády – trieda vyrobí tabuľku čokolády.
    • Účelové cvičenie v prírode, pohybové a loptové hry (zodpovední triedni učitelia)
    • ZOO s OLOM (zodpovední triedni učitelia)

    Október

    • 7. október – medzinárodný deň úsmevu. Odznaky so smajlíkom. Rozprávka
    • Výstavka ovocia a zeleniny. Vitamínová bomba (zjesť ovocie).
    • Výrobky z prírodných materiálov – nazbierať spolu s deťmi, vyrobiť, vystaviť.
    • Šarkaniáda - každá trieda si vyrobí šarkana (vystavia sa po škole).
    • Svetový deň jablka - ŠKD

    November

    • Pohybová aktivita (fit lopta, overbal, ......)
    • 5. november – svetový deň behu
    • Farebný týždeň.
    • Výtvarná aktivita – výrobky z recyklovaného materiálu

    December

    • Mikuláš
    • S adventnou náladou – výroba pohľadníc
    • Vianočná besiedka ŠKD
    • Decembrové čítanie

    Január

    • Zdravá strava, múdra hlava – čítanie rozprávky, nákup potravín v obchode so žiakmi, a príprava jedla.
    • Eurománia – burza hračiek detí pre rodičov – ŠKD

    Február

    • 8. február – Svetový deň pre bezpečnejší internet
    • Fašiangové dobroty na stole.
    • Eurománia.
    • Výroba srdiečok na Valentína.
    • Karneval - ŠKD

    Marec

    • Svetový deň divadla – 20. marec - návšteva divadla
    • Svetový deň Downovho syndrómu – 21. marec - obliecť si každú ponožku inú
    • „Z rozprávky do rozprávky“ - výroba knihy v triede.
    • Čítanie s Andrejom
    • Tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou- ŠKD

    Apríl

    • Deň Zeme, medzinárodný deň lesov – účelové cvičenie v prírode. Svetový deň zdravia.
    • Stopovačka - úlohy na environmentálnu výchovu.
    • Svetový deň tučniakov -

    Máj

    • Dobroty z lásky.
    • Semafor - Návšteva dopravného múzea, dopravné ihrisko.
    • Deň matiek – výroba darčekov pre mamy.

    Jún

    • Deň otcov – výroba darčekov pre otcov.
    • Účelové cvičenie v prírode - pohybové a loptové hry.
    • Škola v prírode, výlet.
    • Juniáles/ jarmok
    • Vyhlásenie najlepšej triedy za 2. polrok.