• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava
    • Email školy
    • karpatska@karpatska.eu
    • Telefón
    • 02/5249 3454
    • Adresa školy
    • Karpatská 1, 811 05 Bratislava
     Slovakia
    • MŠ - Mišíkova
    • MŠ - Mišíkova 19
     811 06 Bratislava
     Telefón: 02/5441 2605
     email: msmisikova@centrum.sk
    • riaditeľka školy:
    • Mgr. Ľubica Jägrová
    • zástupkyňa riaditeľky školy:
    • Mgr. Jana Hercegová
    • Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu
    • Mgr. Eva Zádorová