• Novinky

      • Prechod na dištančné vzdelávanie na 2.stupni ŠZŠ.

      • Milí rodičia a žiaci,

       Na základe rozhodnutia krízového štábu SR sa:

       od 26.10. 2020 do 27.11.2020 sa na 2.stupni (žiaci 5. ročníka – 9. ročníka) vyučuje dištančnou formu - doma.

       Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. Vyučovanie bude prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.

        Vyučovanie na 1.stupni a v materskej škole pokračuje riadne, prezenčne, v    škole.

       Jesenné prázdniny:
       • 30.októbra 2020 –   2.novembra 2020
       • 6.novembra 2020 – 9.novembra 2020

      • Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu. Fungovanie školského klubu.

      • Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu. Fungovanie školského klubu.

       Dotazník k dištančnému vzdelávaniu.

       Milí rodičia,

       situácia v našej krajine sa zo dňa na deň mení, aj my sme museli pristúpiť k opatreniam, preto Vás prosím o pochopenie a zhovievavosť.

       V prílohe nájdete podmienky aktuálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, informáciu k fungovaniu školského klubu a ktátky dotazník k dištančnému vzdelávaniu.

       Dotazník bude zasielaný aj prostredníctvom triednych učiteľov.

        

        

      • Prevádzka ŠZŠ od 13.10.2020

      • Príchod na vyučovanie + zrušenie ranného školského klubu - informácia pre rodičov.

       Milí rodičia a naši milí žiaci,

       dovoľte nám prosím informovať Vás o pravidlách, ktoré sú nastavené podľa požiadaviek rozhodnutia ministra školstva z 11.10. 2020 a usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

       Zároveň Vám oznamujeme, že od 13.10.2020 sa ruší prevádzka ranného školského klubu a zbernej triedy.

       Prevádzka ŠKD je len do 16:00 hod!!

       Viac informácii nájdete v priloženom liste.

      • Ukončenie preventívnej karantény

      • Ukončenie preventívnej karantény.

       Preventívna karanténa pre všetkých žiakov špeciálnej základnej školy trvá do 12.10.2020.

       Od utorka 13.10.2020 pokračuje riadne vyučovanie v priestoroch školy.

       Vedenie školy

      • Milí rodičia,

      • bývalo dobrým zvykom každoročné spoločné stretnutie začiatkom nového školského roku. Na tomto stretnutí prebehlo spoločné zoznámenie a prestavili sme Vám naše plány a pripravované aktivity pre Vaše deti, Vás a spoločné aktivity nás našej veľkej školskej rodiny. Bohužiaľ situácia na Slovensku a usmernenie MŠVVaŠ procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ nám takéto stretnutie neumožňuje.

                   Tak aspoň niečo z našej kuchyne.

       Pripravujeme:

       • jablkové hodovanie,
       • tvorivé vianočné dielne,
       • vianočné trhy,
       • karneval,
       • prechádzku rozprávkovým lesom,
       • školu v prirode,
       • fotografickú súťaž Footočko,
       • kalendár
       • úpravu záhrady
       • prestavbu WC – 2. poschodie
       • opekačku
       • prednášky,
       • výlety....

       Pre úspešné zvládnutie akcií si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu a pomoc.

       V pondelok pripravujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa jablka

       JABLKOVÉ HODOVANIE.

       Vedeli ste o tom, že 21. október je Deň jabĺk? Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia. Jablko je jedným z najzdravších druhov ovocia. Je sladké, voňavé, šťavnaté. Zásobuje naše telo silou vďaka ovocným kyselinám, uhasí smäd, zasýti. Môžeme si ho dopriať v rôznej podobe: priamo zo stromu, nasušené do zásoby, v džemoch, marmeládach, kompótoch, detských výživách. Výborné sú aj šťavy, smooothy, či iná tekutá forma. A čo také jablkové koláče?

       Prosíme Vás pribaľte Vašim deťom kúsok jabĺčkového koláčika s receptom, jabĺčka, výrobok z jabĺk. Ak je to možné prosím, oblečte deti do farieb jablka.

       Finančnú pomoc minimálne vo výške 30€ prosím pošlite na Občianske združenie SIEDMA BODKA číslo účtu SK 9609 0000 0000 5082 0134 48

       Ďakujem

       Ľubica Jägrová

      • ZÁKLADNÁ ŠKOLA V KARANTÉNE

      • od zajtra 9.10. až do odvolania je základná škola v preventívnej karanténe. Bližšie informácie poskytneme po vyjadrení RÚVZ.

       Materská škola ostáva v prevádzke.

       Do školy od zajtra (9.10.2020) nenastúpia len žiaci základnej školy.

      • Informácie k OBEDOM

       • žiak v ŠZŠ: 1,02 €/obed (2,22 € cena obeda – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - predškolák - celodenný pobyt: 1,32 €/(desiata + obed + olovrant) (2,52 € cena desiata + obed + olovrant – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - predškolák - poldenný pobyt: 0,87 €/(desiata + obed) (2,07 € cena desiata + obed – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - celodenný pobyt: 2,52 €/(desiata + obed + olovrant)
       • dieťa v MŠ - poldenný pobyt: 2,07 €/(desiata + obed)


       Za každý neodhlásený obed musí rodič zaplatiť v plnej výške, ak v ten deň nie je dieťav škole.


       Podrobné informácie:

       ​​​​​​​

      • Dôležité...

      • Vyučovanie sa prerušuje v období od 16. marca 2020

       do 27. marca 2020, vrátane.

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia§ 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, vrátane.

      • Vážení rodičia,

      • v súvislosti s možnosťou šírenia závažného vírusového ochorenia COVID-19

       prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR.

        

        · často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,

       · očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,

       · zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,

       · vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy a chrípky,

       · ak ste chorý, liečte sa doma,

       · zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,

       · 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),

       · v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné neodkladne telefonicky informovať lekára popísať mu symptómy  a riadiť sa jeho príkazmy;

       V škole zavádzame potrebné dezinfekčné opatrenia:

       •  sledovanie zdravotného stavu detí, hlavne pri príchode do školy,
       •  dezinfekcia ozónom v MŠ,
       •  dezinfekcia priestorov školy,

       Žiadame Vás, aby ste do školy a špeciálnej materskej školy vodili len zdravé deti. 

       V súčasnej situácii nevidím dôvod k panike, ale vyššie spomínané preventívne opatrenia považujem za dôležité  pre zdravie detí a každého z nás. 

       Ubezpečujem Vás, že situáciu sledujeme a snažíme sa priebežne reagovať v súlade so stanoviskom a odporúčaniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

       Viac informácií môžete nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

       http://www.uvzsr.sk/index.php?option=comcontent&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153

      • Informácie k OBEDOM „ZADARMO“


       • žiak v ŠZŠ: 1,02 €/obed (2,22 € cena obeda – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - predškolák - celodenný pobyt: 1,32 €/(desiata + obed + olovrant) (2,52 € cena desiata + obed + olovrant – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - predškolák - poldenný pobyt: 0,87 €/(desiata + obed) (2,07 € cena desiata + obed – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - celodenný pobyt: 2,52 €/(desiata + obed + olovrant)
       • dieťa v MŠ - poldenný pobyt: 2,07 €/(desiata + obed)       Za každý neodhlásený obed musí rodič zaplatiť v plnej výške, ak v ten deň nie je dieťa
       v škole.


       Podrobné informácie:

       strava_SZS.pdf

       strava_MS_predskolaci.pdf

      • Online platby rodičov škole

      •  

       Základné informácie

       Edupage už niekoľko rokov pomocou modulu platby umožňuje školám viesť evidenciu poplatkov a platieb svojich žiakov, importovať a automaticky párovať platby z elektronických bankových výpisov alebo posielať maily s informáciami o platbách rodičom. Rodičia na webe alebo v mobilnej aplikácii môžu vidieť všetky poplatky, ktoré majú platiť a skontrolovať, ktoré platby už zaplatili alebo nezaplatili.

       Čo sa týka platenia, rodičia doteraz mohli škole platiť platby v hotovosti, šekom alebo bankovým prevodom.
       Platba bankovým prevodom sa už stala samozrejmosťou a vďaka rozmachu inteligentných mobilných telefónov a mobilných aplikácii, číslo účtu, variabilný symbol a suma už nemusia byť ručne prepisované alebo kopírované do aplikácie banky, ale po nasnímaní čiarového kódu fotoaparátom v mobile ich mobilná aplikácia banky sama vyplní a rodič sa nemusí báť, že by urobil preklep v týchto dôležitých údajoch.

       Dnes Edupage prichádza s novou možnosťou platenia poplatkov škole - pomocou služby Viamo.
       Táto služba zjednodušuje platenie pomocou bankového prevodu a poskytuje odosielateľovi aj prijímateľovi okamžitú informáciu o zrealizovaní platby.

       Výhody používania pre školu:

       • využívanie tejto služby je zadarmo. Škola ani rodičia neplatia žiadne poplatky sprostredkovateľom.
       • škola vidí platbu na Edupage ihneď po jej zaplatení. Rodičia sa už nebudú vypytovať či došla platba a vy máte istotu, že žiak naozaj zaplatil (napr. nedoplatok za školskú jedáleň).
       • rodičia neurobia chybu pri vypisovaní platobných údajov - všetko za nich vyrieši systém.
       • platba príde tak ako doteraz priamo na účet školy - viamo v podstate plne zautomatizuje platbu z banky rodiča do banky školy.
       • škola nemusí nič robiť - viamo platbu netreba priraďovať žiakovi a netreba ani dohľadávať. Platba je vždy správne priradená k žiakovi a predpisu.
       • neplatiči sú automaticky upozornení o výške svojho nedoplatku
       • rodičia môžu samozrejme stále posielať šeky a platiť bankovým prevodom. Čím viac však budete mať viamo rodičov, tým menej budete mať práce.

       Výhody používania pre rodičov:

       • rodič nemusí zadávať čísla účtov, variabilné symboly ani sumy. Rovnako nemusí ani vypisovať šeky a behať na poštu - iba potvrdí Vami zadané údaje
       • rodič vidí platbu na Edupage ihneď po jej zaplatení
       • rodič vie zaplatiť viacero poplatkov naraz rýchlo jedným klikom bez šance urobiť chybu

       využívanie tejto služby nestojí rodiča žiadne ďalšie peniaze