• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Termín jesenných prázdnin
    • 26. 10. 2021
     • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2021 (streda)
     • Termín prázdnin: 28. október 2021 (štvrtok) až 29. október 2021 (piatok)
     • Štátny sviatok - Sviatok všetkých svätých 1. november 2021 (pondelok) - deň pracovného pokoja
     • Začiatok vyučovania: 2. november 2021 (utorok)
    • Termín jesenných prázdnin : Čítať viac
    • Dotácia na stravovanie
    • 5. 8. 2021
    • Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

     Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

     • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľ
    • Dotácia na stravovanie: Čítať viac
    • Oznam pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ
    • 2. 8. 2021
    • Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

     Vážení rodičia!

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

     Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

    • Oznam pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ: Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4