• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • 30. jún 2020
    • 29. 6. 2020
    • Už aj vrabce čvirikajú, že sa brány zatvárajú,

     že už zvonec ide spať a deti sa budú hrať...

     Áno, je to tak, už zajtra sa zavrie aj brána našej školy.

     Organizácia zajtrajšieho dňa:

     Vyučovanie od 7:30 - 10:00 hod.

     ŠKD od 10:00 - 12:30 hod.

     Od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020 už majú žiaci prázdniny.

    • Čítať viac
    • 15. 6. 2020
    • 12. 6. 2020
    • Pozor, platí od 15. 6. 2020

     • budova školy bude otvorená od 7:30h do 15:30h
     • ranný filter (meranie teploty pri vstupe do školy – náhodné),
     • používanie rúšok - tak ako doteraz,
     • príchod žiakov na školské vyučovanie – tak ako doteraz, podľa rozpisu,
     • ŠKD a stravovanie – tak ako doteraz.
    • Čítať viac
    • 1. jún 2020
    • 29. 5. 2020
    • Dátum, kedy sa opäť stretneme v našej škole...

     Milí rodičia, milí naši žiaci,

     po dlhšom čase sa môžeme stretnúť so svojimi učiteľmi, so svojimi spolužiakmi.

     Dôležité termíny a časy

     Začíname: 1. 6. 2020

     Škola bude otvorená:

     ráno: od 7:30

     popoludní: do 15:30

     V škole sú nastavené presné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

    • Čítať viac
    • Učíme sa doma - hodnotenie
    • 30. 4. 2020
    • Oznámenie o spôsobe hodnotenia žiakov našej školy počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

     Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budeme prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania.

    • Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4