• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Veľkonočné prázdniny
    • 15. 4. 2019
    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že v dňoch 18. - 23. apríla 2019 budú mať žiaci veľkonočné prázdniny.

     Posledný vyučovací deň pred prázdninami je streda 17. 4. 2019.

     Vyučovanie po prázdninách začne v stredu

     24. 4. 2019.

     Želáme všetkým pokojné Veľkonočné sviatky.

    • Čítať viac
    • PETÍCIA
    • 15. 2. 2019
    • Stanovisko špeciálnych škôl a školských zariadení k transformácii CPPPaP a CŠPP.

     Ako odborníci z praxe vyjadrujeme zásadný nesúhlas so zlúčením Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) do jedného subjektu .

     Zaráža nás, že na rokovania o tak dôležitej veci ako je zlúčenie Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) do jedného nového subjektu nebol prizvaný do expertnej skupiny ani jeden zástupca štátneho CŠPP za bratislavský kraj („o nás bez nás“). Pri predstavovaní „Učiaceho sa Slovenska“, sme sa zúčastňovali okrúhlych stolov a vzniesli sme množstvo zásadných pripomienok, ktoré boli odignorované a nie sú zahrnuté v uvedenom programe.

    • Čítať viac
    • Online platby rodičov škole
    • 29. 8. 2018
    • Základné informácie

     Edupage už niekoľko rokov pomocou modulu platby umožňuje školám viesť evidenciu poplatkov a platieb svojich žiakov, importovať a automaticky párovať platby z elektronických bankových výpisov alebo posielať maily s informáciami o platbách rodičom. Rodičia na webe alebo v mobilnej aplikácii môžu vidieť všetky poplatky, ktoré majú platiť a skontrolovať, ktoré platby už zaplatili alebo nezaplatili.

    • Čítať viac
    • ROZHODNUTIE o dočasnej prebytočnosti časti nehnuteľného majetku štátu v správe Špeciálnej základnej školy s materskou školou
    • 5. 7. 2018
    • Špeciálna základná škola s materskou školou Karpatská 1, Bratislava ako správca majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 1 ods.pís. a) a ustanovením § 3 ods.4 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z.z.) rozhodla takto:

    • Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4