• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • OZNÁMENIE
    • 25. 12. 2022
    • V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 394/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám

     oznamujem

     že od 1. januára 2023

     dochádza k realizácií transformácie poradenského systému.

    • OZNÁMENIE: Čítať viac
    • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu
    • 15. 12. 2022
    • Vážení rodičia

     Vzhľadom na pretrvávajúci vysokú chorobnosť detí vo všetkých triedach Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1 - na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací do piatku 16.12.2022 (vrátane). Rovnako nebude fungovať ani ŠKD ani záujmová činnosť.

    • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: Čítať viac
    • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu
    • 9. 12. 2022
    • Vážení rodičia

     Vzhľadom na vysokú chorobnosť detí vo všetkých triedach Špeciálnej základnej školy s materskou školou, Karpatská 1 - na odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, riaditeľka školy prerušuje výchovno-vzdelávací proces na 3 kalendárne dni. Od pondelka (12.12.2022) do stredy (14.12.2022). Rovnako nebude fungovať ani ŠKD ani záujmová činnosť.

    • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu: Čítať viac
    • Vianoce v meste
    • 30. 11. 2022
    • Pripravte si svoje lajky a srdiečka pre radostne zdobené stromčeky. Ak sa Vám náš stromček páči, HLASUJTE od 2. do 12. decembra na facebookovej stránke BKIS https://www.facebook.com/bkis.sk

    • Vianoce v meste: Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4