• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Informácie k OBEDOM „ZADARMO“
    • 27. 8. 2019

     • žiak v ŠZŠ: 1,02 €/obed (2,22 € cena obeda – 1,20€ dotácia)
     • dieťa v MŠ - predškolák - celodenný pobyt: 1,32 €/(desiata + obed + olovrant) (2,52 € cena desiata + obed + olovrant – 1,20€ dotácia)
     • dieťa v MŠ - predškolák - poldenný pobyt: 0,87 €/(desiata + obed) (2,07 € cena desiata + obed – 1,20€ dotáci
    • Čítať viac
    • Online platby rodičov škole
    • 29. 8. 2018
    • Základné informácie

     Edupage už niekoľko rokov pomocou modulu platby umožňuje školám viesť evidenciu poplatkov a platieb svojich žiakov, importovať a automaticky párovať platby z elektronických bankových výpisov alebo posielať maily s informáciami o platbách rodičom. Rodičia na webe alebo v mobilnej aplikácii môžu vidieť všetky poplatky, ktoré majú platiť a skontrolovať, ktoré platby už zaplatili alebo nezaplatili.

    • Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4