• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • OZNAM
    • 8. 1. 2021
    • Vážení rodičia,

     vedenie školy oznamuje, že z dôvodu nízkeho záujmu o prevádzku, bude v dňoch 11.1 2021 až 15.1.2021 výučba v špeciálnej základnej škole a materskej škole prebiehať dištančnou formou.

     Ak to epidemiologická situácia dovolí, vyučovanie bude obnovené prezenčne dňa 18.1 2021.

     S úctou a prianím zdravia vedenie ŠZŠ s MŠ Karpatská

    • OZNAM: Čítať viac
    • ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
    • 7. 1. 2021
    • Vážení rodičia,

     Naša škola pripravila pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia.

     Predtým, ako ho však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov materskej školy a žiakov špeciálnej základných školy.
     Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. januára 2021 potrebovať umiestniť Vášho syna či Vašu dcéru do školského zariadenia, vyplňte tento formulár.

    • ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre: Čítať viac
    • Milí rodičia,
    • 8. 10. 2020
    • bývalo dobrým zvykom každoročné spoločné stretnutie začiatkom nového školského roku. Na tomto stretnutí prebehlo spoločné zoznámenie a prestavili sme Vám naše plány a pripravované aktivity pre Vaše deti, Vás a spoločné aktivity nás našej veľkej školskej rodiny. Bohužiaľ situácia na Slovensku a usmernenie MŠVVaŠ procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ nám takéto stretnutie neumožňuje.

    • Milí rodičia,: Čítať viac
    • Informácie k OBEDOM
    • 27. 8. 2020
     • žiak v ŠZŠ: 1,02 €/obed (2,22 € cena obeda – 1,20€ dotácia)
     • dieťa v MŠ - predškolák - celodenný pobyt: 1,32 €/(desiata + obed + olovrant) (2,52 € cena desiata + obed + olovrant – 1,20€ dotácia)
     • dieťa v MŠ - predškolák - poldenný pobyt: 0,87 €/(desiata + obed) (2,07 € cena desiata + obed – 1,20€ dotáci
    • Informácie k OBEDOM: Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4