• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Riaditeľské voľno v dňoch 13. a 14. septembra 2021
    • 8. 9. 2021
    • Vážení rodičia,

     na základe odporúčania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava bude v dňoch 13.9.2021 (pondelok) a 14.9.2021 (utorok), z dôvodu výrazných dopravných obmedzení pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku, v našej škole riaditeľské voľno - nebude prebiehať výchovno-vzdelávací proces.

    • Riaditeľské voľno v dňoch 13. a 14. septembra 2021: Čítať viac
    • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022
    • 29. 8. 2021
    • Milí rodičia a naši milí žiaci,

     spoločne s kolegami sa na Vás teším a myslím si, že čaká nás veľa zážitkov v novom školskom roku.

     Naša škola dostala nový šat, vymaľovali sme spoločné priestory a niektoré triedy, dokončuje sa prestavba WC na druhom poschodí a čaká Vás prekvapenie – nová polyfunkčná miestnosť zborovňa/spoločenská miestnosť-herňa.

    • Informácie k začiatku školského roka 2021/2022: Čítať viac
    • Testovanie
    • 22. 8. 2021
    • Milí rodičia,

     začiatok školského roka klope nezadržateľne na dvere a doba COVID-u nás ešte stále prenasleduje. Aj u nás v škole sa snažíme zabezpečiť všetko, čo je v našich silách, aby nás ochorenie nenavštívilo a čo najmenej sa šírilo.

     Čo a ako sa snažíme, vieme, že dištančné vzdelávanie kladie vysoké nároky na všetky zúčastnene strany a našim deťom neprináša očakávaný efekt.

    • Testovanie: Čítať viac
    • Dotácia na stravovanie
    • 5. 8. 2021
    • Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

     Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

     • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľ
    • Dotácia na stravovanie: Čítať viac
    • Oznam pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ
    • 2. 8. 2021
    • Informácia k poskytovaniu „dotácie na stravu“ v školskom roku 2021/2022

     Vážení rodičia!

     Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

     Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

    • Oznam pre rodičov žiakov ZŠ a MŠ: Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4