• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022
    • 8. 7. 2022
    • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

     Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
     o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pre viac info viď príloha.

    • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022: Čítať viac
    • Obmedzenie prevádzky dňa 15.6.2022 (streda)
    • 14. 6. 2022
    • Riaditeľstvo ŠZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že dňa 15.6.2022 (streda) bude prevádzka školy a materskej školy obmedzená z prevádzkových dôvodov iba do 13:00.

     Prosíme rodičov, aby si deti prišli prevziať do 13:00.

    • Obmedzenie prevádzky dňa 15.6.2022 (streda): Čítať viac
    • ČERSTVÉ HLAVIČKY 2022
    • 2. 5. 2022
    • Milí rodičia, starí rodičia, priatelia...

     v tomto roku sme dostali možnosť uchádzať sa pre našich najmilších o chutné ovocie a zeleninu od spoločnosti Kaufland na celý budúci školský rok zadarmo.

     Všetkých Vás veľmi pekne prosím o podporu našej školy.

     Hlasujte za našu školu na www.cerstvehlavicky.sk každý deň od 28. 04. do 01. 06. 2022.

    • ČERSTVÉ HLAVIČKY 2022: Čítať viac
    • Zvýšenie ceny stravného od 1.5.2022
    • 26. 4. 2022
    • Milí rodičia,

     z dôvodu zvýšenia ceny stravného dodávateľom od 1.5.2022 sme nútení pristúpiť k zvýšeniu doplatku za stavu od 1.5.2022 nasledovne:

     Cena obedov pre žiakov ŠZŠ je od 01.05.2022:

     • Stravník – žiak v ŠZŠ bez dtácie na stravu: 2,58 €/bed
     • Stravník – žiak v ŠZŠ s dtáciou na stravu: 1,28
    • Zvýšenie ceny stravného od 1.5.2022: Čítať viac
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4