• CŠPP

     • Novinky

     • Vzhľadom k aktuálnej  epidemiologickej situácii rušíme podľa nariadení vlády všetky plánované stretnutia od termínu 11.1. 2021. V súvislosti s náhradným termínom Vás budeme kontaktovať po stabilizovaní situácie. Zatiaľ sme Vám k dispozícii len v rámci elektronickej komunikácie. Prosím, sledujte pravidelne sekciu NOVINKY na našom webe, kde nájdete vždy aktuálne informácie. Ďakujeme za pochopenie a ostávame s prianím pevného zdravia.

       


      Aktuálne sa naše centrum nachádza v zelenej fáze.

      V súvislosti s ochorením COVID-19 realizujeme na našom pracovisku nasledovné opatrenia:
      1)    Na vyšetrenie prichádza dieťa v sprievode zákonného zástupcu, obaja s rúškom a dohodnutou dokumentáciou, iné pomôcky nie sú potrebné.
      2)    Pri príchode do poradne, prosím, rešpektujte objednávací čas, snažíme sa tým zamedziť kontaktu s inými klientami.
      3)    Pri vstupe počkajte na odborného zamestnanca poradne, ktorý s vami absolvuje zdravotný filter: meranie teploty a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri  vstupe do budovy.
      4)    Zákonný zástupca podpisuje pri každej návšteve poradne písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  
      5)    Dieťa počas vyšetrenia používa ochranný štít alebo rúško (ak je toho schopné), rovnako aj odborný zamestnanec poradne. 
      6)    Zákonný zástupca sa zdržuje v priestoroch poradne len na čas nevyhnutný pre konzultáciu a poradenstvo s odbornými zamestnancami.
      7)    Zamestnanci majú povinnosť zabezpečovať pravidelné intenzívne vetranie priestorov na svojich pracoviskách.
      8)    Toalety sa vybavujú mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúča sa nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.  
      9)    Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
      10)    Za pravidelnú dezinfekciu diagnostických materiálov a pomôcok zodpovedajú príslušní odborní zamestnanci.