• CŠPP

   • Od 1. januára 2023 sa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie transformujú na Centrá poradenstva a prevencie.

    Nájdete nás na novej adrese: www.nasaporadna.sk

    Elokované pracovisko:
    Karpatská 1, Bratislava 811 05
    Tel.: 0903 556 680


    Oddelenie špeciálnopedagogického poradenstva
    Mgr. Barbora Dočkalová – špeciálny pedagóg
    Mgr. Janka Farkašová, PhD. – terénny špeciálny pedagóg
    Mgr. Žofia Špačková – logopéd
    Mgr. Soňa Vašíčková – psychológ
    Mgr. Zuzana Vrchovská – logopéd

     

    Úradné hodiny:
    Pondelok: 7:30-15:30
    Utorok: 7:30-14:30
    Streda: 7:30-14:30
    Štvrtok: 7:30-14:30
    Piatok: 7:30-14:00