• Školský poriadok

      • Školský poriadok je k nahliadnutiu u riaditeľky školy.