• ŠKD

   •  

    Aktivity


    Relaxacno-pohybove_aktivity_pre_deti_skd.docx

    Aktivity_pre_deti_v_skd.docx

     

    ŠKD- Pieseň Medveďku, daj labku (C-variant, videá)

    1. Hlasová rozcvička, oboznámenie sa s piesňou- Medveďku, daj labku

    VIDEO

    2.Oboznámenie sa s piesňou, spievanie bez spievodu hudobného nástroja

    VIDEO

    3.Spev piesne a hra na klavíri-iba učiteľ, žiak počúva

    VIDEO

    4.Spoločné spievanie piesne /učiteľ a žiak/

    VIDEO

    5.Fixácia piesne, tanec 

    VIDEO

    Na záver:

    Vrámci relaxácie môžeme využiť –
     čítanie rozprávky – TRI MEDVEDE
    Vyfarbovanie omaľovanky- MEDVEĎ
    Pozeranie, počúvanie rozprávky – MACKO PUF