• CŠPP

    • Jej cieľom je identifikovať prítomnosť a mieru narušenej komunikačnej schopnosti u dieťaťa, navrhnúť individuálny plán ďalšej terapie, v prípade potreby odoslať dieťa na vyšetrenie u lekárskych špecialistov a odporučiť ďalšie vzdelávanie dieťaťa v materskej alebo základnej škole tak, aby napriek jeho ťažkostiam v reči mohlo prežívať plnohodnotné detstvo.

     Diagnostický postup prebieha v našom centre nasledovne:

     Najčastejšie nás kontaktuje rodič dieťaťa telefonicky (na tel. č. 02 5262 3666 ) alebo mailom (emilia.lazova@karpatska.eu, lenka.hanuskova@karpatska.eu) opíše nám slovne aké má dieťa ťažkosti v reči, dohodneme si termín diagnostického vyšetrenia a mailom mu pošleme vstupný dotazník. Je praktické, keď si ho rodič môže vytlačiť a v domácom prostredí vyplniť v čase, keď to jemu najlepšie vyhovuje. Dotazník je viacstranový a okrem súhlasu s vyšetrením, spracovaním osobných údajov atď. obsahuje aj pre nás cenné informácie o vývine reči, motoriky, povahe a záujmoch dieťaťa, absolvovaných lekárskych vyšetreniach, poslednú stránku vypĺňa učiteľka v materskej škole, kde dieťa chodí. Jej pohľad na komunikáciu dieťaťa v rovesníckej skupine, jeho záujem o učenie, vývin hry a kresby nám umožnia preniknúť hlbšie do denných aktivít dieťaťa.

     Náš vstupný dotazník, ktorým sa stávate klientom nášho centra nájdete v sekcii tlačivá na stiahnutie.

     Dobrá príprava na diagnostické vyšetrenie je veľmi dôležitá. Rodič môže pomôcť dieťaťu tým, že ho navnadí na to, že ho čaká hranie sa a úlohy a tetami, čo pomáhajú deťom rozprávať. Keď je dieťa uvoľnené, začne u nás rozprávať, cíti sa dobre a potom všetko ide hladko a ani to netrvá tak dlho. Logopédka môže pripraviť také hračky, o ktoré bude prejavovať dieťa záujem, ktoré rodič uviedol v dotazníku, úlohy prispôsobí veku a diagnóze dieťaťa, niektoré môže prichystať na stolček iné ako aktivitu na koberci alebo pri zrkadle.

     Počas vyšetrenia sa zameriavame na porozumenie reči, verbálnu produkciu alebo u nehovoriacich detí úroveň náhradnej komunikácie, ktorú doma používajú, postupne prehodnotíme všetky jazykové roviny a oblasti ktoré priamo súvisia s vývinom reči. Väčšinou je rodič na vyšetrení prítomný, ak ide o prvé vyšetrenie u nás. Čím menšie je dieťa, (alebo aj čím menej verbálne komunikuje), tým viac potrebuje prítomnosť rodiča, aby sa cítilo bezpečne a vyrovnane.

     Súčasťou diagnostiky je štandardná logopedická správa s odporúčaním do praxe, inštruktáž k ďalším cvičeniam, ktoré pomôžu rozvíjať verbálnu komunikáciu alebo nastavenie vhodnej AAK pri nehovoriacich deťoch.