• ŠKD

     • Školský klub detí je v prevádzke počas školského vyučovania v čase:

      ranný ŠKD:  od 700h do 800h
      Po ukončení vyučovania  do 1700h

       

       

      ŠKD sa riadi nasledovným režimom:


      1140h - 1245h       Sebaobslužná, spoločensky prospešná činnosť


      1245h - 1345h      Obed


      1345h - 1500h       Záujmová a relaxačná činnosť


      1500h - 1700h       Príprava na vyučovanie, odchod domov