• ŠKD

    • Bc. Kristína MIADÍKOVÁ - prípravka
     kristina.miadikova@karpatska.eu

     Alena KUKUČOVÁ- prváci
     alena.kukucova@karpatska.eu

     Silvia VERNEROVÁ  - prípravka
     silvia.vernerova@karpatska.eu

     Mgr. Iveta BARÁTOVÁ - druháci
     iveta.baratova@karpatska.eu

     Mgr. Denisa ČAJOVIĆOVÁ - tretiaci
     denisa.cajovicova@karpatska.eu

     Mgr. Bronislava KAJABOVÁ  - piataci a dievčatá
     bronislava.kajabova@karpatska.eu

     Mgr. Martina ČECHOVIČOVÁ - chlapci
     martina.cechovicova@karpatska.eu

     Mgr. Andrea KANDRAVÁ
     andrea.kandrava@karpatska.eu