• Novinky

     • Stravné
      • Stravné

      • Milí rodičia,

       od 1. januára 2017 škola zmenila dodávateľa školskej stravy.

       Dodávateľ: Môj obedík

       Sídlo: Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava

       Cena lístku:

       Deti MŠ (D,O,O) - 1,50€
       Žiaci ŠZŠ - 1,50€


       Prihlasovanie a odhlasovanie do 800h:

       mojobedik1@gmail.com,
       prípadne SMS 0919319595


       Bankové spojenie: SK53 0900 0000 0051 2365 1666