• Novinky

      • 1. jún 2020

      • Dátum, kedy sa opäť stretneme v našej škole...

       Milí rodičia, milí naši žiaci,

       po dlhšom čase sa môžeme stretnúť so svojimi učiteľmi, so svojimi spolužiakmi.

       Dôležité termíny a časy

       Začíname: 1. 6. 2020

       Škola bude otvorená:

                 ráno:           od   7:30

                 popoludní: do 15:30

       V škole sú nastavené presné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

       Presný čas príchodu a odchodu je stanovený interným predpisom.

       Dieťa prichádza a odchádza zo školy v určenom čase v sprievode zákonného zástupcu, prípadne osoby ním poverenou.

        

       Pravidlá sú nastavené podľa požiadaviek rozhodnutia ministra školstva z 22. 5. 2020

       a usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

       Milí rodičia, podrobnejšie informácie získate od triednych učiteľov Vašich detí.

        

      • Výzva na predloženie žiadostí o účasť

      • Predmet zákazky: „Výmena presklenia schodiskového priestoru v budove ZŠ Dr. Ivana Dérera na ulici Jelenia 16 v Bratislave.“

       Vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-ucast.pdf