• Novinky

      • 30. jún 2020

      • Už aj vrabce čvirikajú, že sa brány zatvárajú,

       že už zvonec ide spať a deti sa budú hrať...

       Áno, je to tak, už zajtra sa zavrie aj brána našej školy.

       Organizácia zajtrajšieho dňa:

       Vyučovanie od 7:30 - 10:00 hod.

       ŠKD od 10:00 - 12:30 hod.

       Od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020 už majú žiaci prázdniny.

       Stretneme sa opäť 2. 9. 2020 (streda).

       Ďakujeme za spoluprácu počas školského roka

       a všetkým želáme pokojné, radostné a veselé prázdniny.

        

        

        

      • 15. 6. 2020

      • Pozor, platí od 15. 6. 2020

        

       • budova školy bude otvorená od 7:30h do 15:30h
       • ranný filter (meranie teploty pri vstupe do školy – náhodné),
       • používanie rúšok - tak ako doteraz,
       • príchod žiakov na školské vyučovanie – tak ako doteraz, podľa rozpisu,
       • ŠKD a stravovanie – tak ako doteraz.