• Novinky

      • Informácie k OBEDOM

       • žiak v ŠZŠ: 1,02 €/obed (2,22 € cena obeda – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - predškolák - celodenný pobyt: 1,32 €/(desiata + obed + olovrant) (2,52 € cena desiata + obed + olovrant – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - predškolák - poldenný pobyt: 0,87 €/(desiata + obed) (2,07 € cena desiata + obed – 1,20€ dotácia)
       • dieťa v MŠ - celodenný pobyt: 2,52 €/(desiata + obed + olovrant)
       • dieťa v MŠ - poldenný pobyt: 2,07 €/(desiata + obed)


       Za každý neodhlásený obed musí rodič zaplatiť v plnej výške, ak v ten deň nie je dieťav škole.


       Podrobné informácie:

       ​​​​​​​