• Novinky

      • OZNAM

      • Vážení rodičia,

       vedenie školy oznamuje, že z dôvodu nízkeho záujmu o prevádzku, bude v dňoch 11.1 2021 až 15.1.2021 výučba v špeciálnej základnej škole a materskej škole prebiehať dištančnou formou.

       Ak to epidemiologická situácia dovolí, vyučovanie bude obnovené prezenčne dňa 18.1 2021.

       S úctou a prianím zdravia vedenie ŠZŠ s MŠ Karpatská

      • ŠKD pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

      • Vážení rodičia,

       Naša škola pripravila pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia.

       Predtým, ako ho však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o zákonných zástupcov žiakov materskej školy a žiakov špeciálnej základných školy.
       Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. januára 2021 potrebovať umiestniť Vášho syna či Vašu dcéru do školského zariadenia, vyplňte tento formulár.