• Novinky

      • Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania od 15.02.2021

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňom 15.02.2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčná forma vzdelávania v našej špeciálnej základnej škole aj v špeciálnej materskej škole. t.j. žiaci všetkých ročníkov môžu nastúpiť do školy.Ako sa dozvedáme z masovokomunikačných prostriedkov situácia v Bratislave je kritická. RÚVZ v Bratislave ale odporúča riadiť sa COVID AUTOMAT-om.Bratislava je bordovej zóne.Rodič, resp. zákonný zástupca môže svoje dieťa aj naďalej ponechať doma. Neprítomnosť na vyučovaní sa nebude považovať za absenciu.Podmienkou vstupu žiaka do školy/ je negatívny test zákonného zástupcu na ochorenie COVID-19, nie starší ako 7 dní. Pri prvom nástupe  do školy/ŠMŠ je potrebné priniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré Vám bolo prostredníctvom triednych učiteľov doručené, alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo zo stránky ministerstva školstva (Návrat do škôl 2021, súbory na stiahnutie, príloha 8a).

      • Pokračovanie dištančného vzdelávania od 8.2.2021

      • Milí rodičia,

       Ako sme Vás informovali pripravili sme otvorenie školy na pondelok 8.02.2021, dnes stojíme pred neľahkým rozhodnutím či školu v pondelok otvoriť, alebo nie.

       Regionálny hygienik MUDr. Stanislav Duba vydal dňa 5.02.2021 odporúčanie neotvárať všetky školy na území Bratislavského kraja s odkladom až 2 týždňov. https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf

       Ako sa dozvedáme z masovokomunikačných prostriedkov situácia v Bratislave je kritická a horšia ako bola na jar, keď sme školu zatvárali a keď kompetentní neváhali a vydali  rozhodnutie. 

       Snažíme sa pristupovať k danej situácii čo najzodpovednejšie, s cieľom zachovania zdravia všetkých našich detí a žiakov ale i zamestnancov. Uvedomujeme si, že deti a  žiaci potrebujú svojich kamarátov, školské prostredie. Myslíme si, že ale v tejto situácii je prioritou zdravie a bezpečnosť nás všetkých. Prosíme Vás o pochopenie, súčinnosť a zodpovedný prístup.

       Preto zatiaľ chceme počkať s o otvorením školy do stredy 10.02.2021.

       V pondelok by mali byť známe výsledky testovania v Bratislave a určite rozhodnutie o otvorení škôl  budú ovplyvňovať aj odborníci.

       Situáciu v pondelok po výsledkoch testovania opäť zvážime a vydáme konečné stanovisko, či budeme môcť školu otvoriť v stredu 10. 2. 2021.

       Ľubica Jägrová

      • Nástup do školy

      • INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY
       o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa
       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnostiČestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

       Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR by mali deti MŠ a žiaci školy nastúpiť od pondelka 8. 2. 2021 na prezenčné vyučovanie.

       Čo potrebujete vedieť:

       1. Jeden zákonný zástupca dieťaťa žijúci s ním v jednej domácnosti musí byť pretestovaný (samozrejme s negatívnym výsledkom) PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 7 dní.
       2. Testovanie sa musí každých 7 dní aktualizovať.
       3. Ideálne preto sa treba testovať cez víkend. Bratislava otvorí dosť testovacích miest. Pretestovanie bude teda výlučne vo vašej individuálnej réžii.
       4. Na preukázanie negatívneho testu bude stačiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (bude doručené prostredníctvom triednych učiteľov). Bez vyhlásenia nebude dieťa a žiak prijatý na výchovno – vzdelávací proces.
       5. Počas prezenčnej výučby budú naďalej platiť prísne hygienické opatrenia. Rúška – Odstup – Ruky.
       6. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy.
       7. Všetky deti sú automaticky prihlásené na obed.
       8. V prípade, že svoje dieťa do školy nepošlete, oboznámte s touto skutočnosťou triednych učiteľov. Absencia bude podľa pokynu ministra ospravedlnená. V tejto súvislosti si ale dovolím upozorniť na skutočnosť, že nástupom na prezenčnú výučbu sa končí dištančná. Učitelia ani vychovávatelia nebudú mať povinnosť online hodín.
       9. Škola bude fungovať v režime, na ktorý sme boli zvyknutí od začiatku roka, podľa      harmonogramu bez možnosti rannej družiny.
       10. Školský klub detí a materská škola budú fungovať taktiež v nezmenenom režime, t.j. do 16:00 hod.


       Rozhodnutie o nástupe detí do škôl ešte stále nie je definitívne potvrdené vládou a ani regionálnym hygienikom. Ak sa čokoľvek zmení, budeme Vás bezodkladne informovať.

       Verím však, že sa s deťmi v pondelok stretneme.


       Súbory na stiahnutie:

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: vyber typ súboru: DOCX  PDF

       INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa


       Ľubica Jägrová