• Novinky

      • OZNAM,

      • vedenie materskej školy oznamuje, že od pondelka 29.3.2021 je prevádzka materskej školy PRERUŠENÁ. Dôvodom je výskyt Covid 19 u jedného zo zamestnancov v MŠ Karpatská. Je možné , že zamestnanec bol infekčný i v čase keď bol na pracovisku (napriek tomu, že bol testovaný podľa platných usmernení), mohol byť v kontakte so všetkými deťmi v materskej škole. Prosíme preto o starostlivé sledovanie zdravotného stavu vašich detí, v prípade zmeny zdravotného stavu kontaktujte svojho pediatra. O ďalšom postupe a dĺžke prerušenia prezenčného vyučovania Vás budeme informovať po obdržaní opatrenia príslušného RÚVZ. Počas prerušenia, bude výuka prebiehať dištančnou formou.