• Novinky

      • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

      • Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje z organizačných dôvodov.

       1 deň riaditeľské voľno - dňa 26. apríla 2021

       vedenie školy

      • OZNAM

      • prevádzka materskej školy (pracovisko Karpatská) je v režime dištančného vzdelávania do 9.4.2021. Prezenčná výuka bude realizovaná od 12.4. 2021. Prosím pri nástupe nezabudnúť na negatívny test k nahliadnutiu (alebo jeho náhradu) a čestné prehlásenie. Zároveň upozorňujem, že dieťa s akýmkoľvek príznakom infekčného ochorenia (najmä nádcha, kašeľ a pod.) nemôže materskú školu navštevovať. V prípade zistenia takéhoto stavu v priebehu dňa, bude rodič kontaktovaný a je povinný bezodkladne si dieťa vyzdvihnúť.

       S pozdravom a prianím príjemných sviatkov
       PaedDr. Zuzana Szoke

      • OZNAM PRE RODIČOV

      • Veľkonočné prázdniny začínajú 1.4.2021 (štvrtok) a končia  6.4.2021 (utorok).

       vyučovanie sa začína 7.4.2021.

       Prajeme vám príjemné sviatky.