• Novinky

      • Zápis do MŠ

      • Zápis do špeciálnej materskej školy na školský rok 2022/23 sa uskutoční v dňoch od 2.5.2022 do 6.5.2022. Záujemcovia sa môžu informovať telefonicky t.č. 02/54412605, alebo emailom na msmisikova@centrum.sk

       Žiadosť o prijatie do materskej školy je možné si stiahnuť na stránke školy v sekcii Špeciálna MŠ.

       vedenie školy

      • Podmienky nástupu do školy a fungovania po jarných prázdninách

      • Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia!

       Vzhľadom na nový školský semafor https://www.minedu.sk/data/att/22323.pdf

       by sme Vás radi informovali o podmienkach nástupu do školy a fungovania po jarných prázdninách (od 7.3.2022).

       Základné informácie o  opatreniach nájdete v priloženej infografike.

       Dovoľte nám, aby sme Vás však upozornili aj na nasledujúce skutočnosti:

       1) Naďalej platí, že do prezenčnej výučby sa môže zapojiť len žiak bez príznakov a bez pozitívneho výsledku testu, čo je rodič povinný potvrdiť Vyhlásením o bezpríznakovosti žiaka, ktoré treba odovzdať prostredníctvom EduPage v nedeľu 6.3.2022 večer, alebo dohodnutým spôsobom prostredníctvom triedneho učiteľa.

       Bez tohto vyhlásenia sa žiak nesme zúčastniť vyučovania.

       2) Pred nástupom do školy a následne minimálne 2-krát do týždňa odporúčame testovanie žiakov samotestami, ktorých použitie treba vykázať cez EduPage.

       Ďalej platí povinnosť nahlásiť pozitívny výsledok žiaka bezodkladne triednemu učiteľovi.

       3) Izolácia - platí len pre osobu pozitívne testovanú - po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára - zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese prezenčne, pokiaľ žiaci nemajú príznaky.

       4) Karanténa - týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Karanténa celej triedy  sa zrušila.

       Žiak označený ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinný používať 10 dní rúško.

       Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak žiak chýba viac ako tri dni (vrátane víkendu - napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (cez Edupage).

       5) ŠKD bude fungovať v rovnakom režime ako doposiaľ.

       Ďakujeme za ústretovosť pri dodržiavaní opatrení a tešíme sa na našich žiakov po prázdninách.

       Veríme, že jarné prázdniny ste využili na oddych.

       S pozdravom 
        

       Vedenie školy